Dagelijks leven


Indo-Europeanen

Europese migranten vermengen zich vanaf de zestiende eeuw met de lokale Indonesische bevolking tot een tussengroep van Indo-Europeanen: personen met Nederlandse en Indonesische (groot)ouders. Een andere naam voor Indo-Europeanen is Indische Nederlanders. De Indische mengcultuur bevat Europese, Arabische en Aziatische voorouders, met duidelijke invloeden uit onder meer Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Zwitserland, Indonesië, China en Japan.


Status

Juridisch hebben Indo-Europeanen de status van Nederlander. Zij zijn opgenomen in de Burgerlijke Stand voor Europeanen en hebben militaire dienstplicht. Qua beroep zien we Indo-Europeanen vooral in het middenkader.


Migranten uit Europa

De economische en technologische ontwikkelingen trekken een grote groep Europese migranten aan. Sommigen vestigen zich voorgoed in de kolonie en vermengen zich met de Indonesische bevolking. Anderen maken carrière, verdienen veel geld en gaan na een aantal dienstjaren terug naar Europa.


Concurrentie

Indo-Europeanen krijgen door de ethische politiek concurrentie van Indonesiërs en verliezen privileges, zoals toegang tot onderwijs, verenigingen en banen uit het middenkader. Als reactie daarop verenigen Indo-Europeanen zich in politieke en maatschappelijke organisaties, zoals het Indo-Europeesch Verbond (IEV).