Sociaal-economisch


Vijand

De Indonesische pemoeda’s richten zich tegen Indo-Europeanen en pro-Nederlandse Chinezen, Molukkers en Menadonezen, die veelal buiten de kampen waren gebleven en nu vogelvrij waren. Bovendien waren deze groepen voor de oorlog vaak op Nederland georiënteerd. De Indonesische vrijheidsstrijders beschouwden hen daarom als een vijand van een onafhankelijk Indonesië.


Evacuatie

Britse troepen evacueren Nederlanders en Indo-Europeanen naar rustige gebieden in Batavia/Jakarta en naar Australië, Ceylon, Singapore en Thailand. Voor repatriëring naar Nederland gelden strenge eisen omdat er weinig scheepsruimte is. In 1946 komen de eerste troepenschepen uit Nederland in Indonesië aan en dan pas reizen grote groepen geïnterneerden als ‘retourvracht’ terug naar Nederland.