Politiek-militair


Onrust

Na de Bersiap-periode blijven onderhandelingen, onrust en gewelddadige strijd elkaar afwisselen. In januari 1946 verhuist de republikeinse regering naar Djokjakarta. Op 15 november 1946 bereiken Indonesië en Nederland in Linggadjati (Linggarjati) op West-Java een akkoord waarin Nederland de Republiek erkent. Het doel is een Nederlands-Indonesische Unie.


Eerste politionele actie

De uitvoering van het Akkoord van Linggadjati gaat volgens de Nederlandse en Indonesische regering echter niet snel genoeg. Nederland wil haar economische belangen herstellen en besluit daarom tot de eerste politionele actie (21 juli 1947–5 augustus 1947): Operatie Produkt.


Onderhandelingen

Na deze militaire actie dwingt de internationale gemeenschap Nederland om onder toezicht van de Verenigde Naties (VN) opnieuw te onderhandelen met de Republiek Indonesië. Op 18 januari 1948 sluiten zij de Renville-overeenkomst, met afspraken over een wapenstilstand en een federale structuur van Indonesië. Er volgt echter geen resultaat.


Tweede politionele actie

De Nederlandse militaire en politieke top wil de republikeinse regering uitschakelen en de Nederlandse regering besluit tot een tweede politionele actie (21 december 1948–5 januari 1949). Deze actie wordt Operatie Kraai genoemd. Het Nederlandse leger neemt de Indonesische republikeinse leiders gevangen en verbant ze. De militaire leiding van de republiek begint een guerrilla-oorlog.


Dekolonisatie-oorlog

Nederland benoemt de operaties als politionele acties om aan te geven dat het om een intern meningsverschil gaat. Maar feitelijk woedt er tussen 1945 en 1949 een totale dekolonisatie-oorlog, waarin beide partijen soms excessief geweld gebruiken. Meer internationale druk op Nederland is het gevolg. Op 10 augustus 1949 volgde een officiële wapenstilstand.